Mgr. Soňa Suchá

Soňa je advokátní koncipientkou, s advokátní kanceláří navázala kontakt už jako studentka brněnské právnické fakulty.

Věnuje se zejména občanskému právu, zaměřuje se na otázky spojené s ochranou práv spotřebitele.

Soňa je velmi spolehlivá, přátelská, krom advokacie se věnuje i rozhodčímu řízení.

   

Přímý kontakt:    sona.sucha@kulhanek.cz