Mgr. Martin Dvořák

Martin působí v kanceláři od roku 2008, kdy se stal advokátem.

Specializuje se zejména na trestní a přestupkové právo, z pozice místostarosty menší moravské obce se pak komplexně věnuje právním problémům souvisejícím s fungováním obcí. 

Martin je zapsán jako advokát u České advokátní komory, působí jako rozhodce ad hoc v podnikatelských sporech.

Přímý kontakt:    martin.dvorak@kulhanek.cz