Mgr. Andrej Gundel

Andrej je vedoucím bratislavské pobočky advokátní kanceláře, v advokacii se pohybuje od roku 2007. Je také členem předsednictva Rozhodčího soudu v Bratislave.

Jeho doménou je především obchodní a občanské právo, specializuje se na korporátní agendu, akvizice a zastupovaní klientů v soudních a rozhodčích řízeních.  

Andrej je zapsán jako advokát u České advokátní komory i u Slovenské advokátní komory, je registrován jako rozhodce v seznamech Ministerstva spravedlnosti České republiky i Slovenské republiky.

Přímý kontakt:    andrej.gundel@rsvb.sk