JUDr. Viktória Jančoková

Viktória je advokátní koncipientkou a už od svých studentských let pracuje v bratislavské pobočce advokátní kanceláře. Vystudovala právnickou fakultu v Bratislavě.

Věnuje se především občanskému a obchodnímu právu, zvláště pak agendě rozhodčího řízení v souvislosti s činností stálého Rozhodcovského súdu v Bratislave. Nevyhýbá se ani právu přestupkovému a trestnímu.

Viktória je velmi spolehlivá, pečlivá, připravuje se svědomitě i na činnost samostatného rozhodce.

Přímý kontakt:    viktoria.jancokova@rsvb.sk