JUDr. Marek Ivičič, Ph.D.

Marek se stal členem kanceláře v roce 2004, od roku 2008 je advokátem.

Věnuje se především obchodnímu a občanskému právu, zejména pak právu obchodních korporací, převodům nemovitostí, tvorbou smluv  a právem veřejných zakázek.  

Vedle advokacie se věnuje také rozhodčímu řízení a občasné lektorské i publikační činnosti.  

Marek je zapsán jako advokát u České advokátní komory, je registrován jako rozhodce v seznamu Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Přímý kontakt:    marek.ivicic@kulhanek.cz