JUDr. Jan Šimeček

Honza se k týmu advokátní kanceláře připojil s cílem rozvíjet své schopnosti na poli sporné agendy, což se mu daří jak v oblasti práva občanského, tak při zastupování klientů ve sporech z obchodních vztahů. V poslední době jeho zájem směřuje i k řešení agendy práva rodinného, věnuje se stále intenzívněji i obhajobám ve věcech trestních.

Je lektorsky a publikačně činný.

Kromě výkonu advokacie se Honza věnuje také činnosti rozhodce spotřebitelských sporů, je zapsán v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Přímý kontakt:    jan.simecek@kulhanek.cz