JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.

Martin je zakladatelem a vedoucím kanceláře, v advokacii se pohybuje od roku 1997. Samostatnou právní praxi zahájil v roce 2001, od roku 2005 směřuje své profesní aktivity i na Slovensko.

Zabývá se především obchodním a občanským právem, jeho specializací jsou spory související s vnitrostátním rozhodčím řízením, spory z nekalé soutěže a o ochranu osobnosti.

Řadu let přednášel právní obory na Masarykově univerzitě v Brně, lektorské a občasné publikační činnosti se věnuje doposud. V letech 2011 a 2012 byl členem komise Ministerstva spravedlnosti ČR k tzv. velké novele zákona o rozhodčím řízení. Kromě oboru právo vystudoval na Masarykově univerzitě také obor politologie, mediální studia a žurnalistika.

Martin je zapsán jako advokát u České advokátní komory i u Slovenské advokátní komory, je registrován jako rozhodce v seznamech Ministerstva spravedlnosti České republiky i Slovenské republiky.

Přímý kontakt:    advokat@kulhanek.cz