Mgr. Martin Dvořák

Martin pôsobí v kancelárii od roku 2008, kedy sa stal advokátom.

Špecializuje sa najmä na trestné a priestupkové právo, z pozície miestopredsedu menšej moravskej obce sa komplexne venuje právnym problémom súvisiacich s fungovaním obcí. 

Martin je zapísaný ako advokát v Českej advokátskej komore, pôsobí ako rozhodca ad hoc v podnikateľských sporoch.

Priamy kontakt:    martin.dvorak@kulhanek.cz