Mgr. Andrej Gundel

Andrej je vedúcim advokátom bratislavskej pobočky advokátskej kancelárie, v advokácii sa pohybuje od roku 2007. Je tiež členom predsedníctva Rozhodcovského súdu v Bratislave.

Jeho doménou je predovšetkým obchodné a občianske právo, špecializuje sa korporátnu agendu, akvizície a zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach.  

Andrej je zapísaný ako advokát v Českej advokátskej komore aj v Slovenskej advokátskej komore, je registrovaný ako rozhodca v zoznamoch Ministerstva spravodlivosti Českej republiky aj Slovenskej republiky.

Priamy kontakt:    andrej.gundel@rsvb.sk