JUDr. Viktória Jančoková

Viktória je advokátskou koncipientkou a už od svojich študentských čias pracuje v bratislavskej pobočke advokátskej kancelárie. Vyštudovala právnickú fakultu v Bratislave.

Venuje sa predovšetkým občianskemu a obchodnému právu, predovšetkým však agende rozhodcovského konania v súvislosti s činnosťou stáleho Rozhodcovského súdu v Bratislave. Nevyhýba sa ani právu priestupkovému a trestnému.

Viktória je veľmi spoľahlivá, pedantná, svedomito sa pripravuje aj na činnosť samostatného rozhodcu.

Priamy kontakt:    viktoria.jancokova@rsvb.sk