JUDr. Marek Ivičič, Ph.D.

Marek sa stal členom kancelárie v roku 2004, od roku 2008 je advokátom.

Venuje sa predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, najmä však právu obchodných korporácii, prevodom nehnuteľností, tvorbe zmlúv a právu verejných zákaziek.  

Popri advokácii sa tiež venuje rozhodcovskému konaniu a občasnej lektorskej a publikačnej činnosti.  

Marek je zapísaný ako advokát v Českej advokátskej komore, je registrovaný ako rozhodca v zozname Ministerstva spravodlivosti Českej republiky.

Priamy kontakt:    marek.ivicic@kulhanek.cz