JUDr. Jan Šimeček

Honza sa k týmu advokátskej kancelárie pripojil s cieľom rozvíjať svoje schopnosti na poli spornej agendy, čo sa mu darí tak v oblasti občianskeho práva, ako aj pri zastupovaní klientov v sporoch z obchodných vzťahov. V poslednej dobe jeho záujem smeruje aj k riešeniu agendy rodinného práva, stále intenzívnejšie sa venuje aj obhajobám v trestných veciach.

Je lektorsky a publikačne činný.

Okrem výkonu advokácie sa Honza venuje tiež činnosti rozhodcu spotrebiteľských sporov, je zapísaný v zozname Ministerstva Spravodlivosti Českej republiky.

Priamy kontakt:    jan.simecek@kulhanek.cz