Anna Konečná

Anna pracuje v kolektíve advokátov na pozícii vedúcej sekretariátu a učtovníčky takmer od samého začiatku pôsobenia advokátskej kancelárie.

V každodennej práci zúročuje svoje skúsenosti, odbornosti a prínosné kontakty, ktoré získala počas svojho viac ako dvadsaťročného pôsobenia v niekoľkých advokátskych kanceláriách.

Anna svoju pozitívnu energiu prenáša aj do kolektívu kancelárie, najmä v prípadoch, keď odbornosť kolegov vhodne doplňuje svojim ľudským prístupom ku všetkým klientom bez výnimky.

Priamy kontakt:    anna.konecna@kulhanek.cz