image-uvod.jpg, 213kB

Kontakty Česká republika

Kontaktní údaje

KULHÁNEK Legal Consulting
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
Česká republika
budova AZ TOWER, 21. patro

+420 545 215 952
advokat@kulhanek.cz

Fakturační údaje

JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát

Pražákova 1008/69
639 00 Brno
Česká republika

IČ: 45919470
DIČ: CZ7304283228

Registrační údaje

Česká advokátní komora č. 8780

Ministerstvo spravedlnosti ČR
rozhodce, č. osvědčení 538

Ke stažení

Plná moc

Kontakty Slovensko

Kontaktní údaje

KULHÁNEK Legal Consulting
Hlavné námestie 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika
 

+421 948 803 002
andrej.gundel@rsvb.sk

Fakturační údaje

JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát

Hlavné námestie 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČ: 42263778
DIČ: 3021213327

Registrační údaje

Slovenská advokátska komora č. 7045

Ministerstvo spravodlivosti SR
rozhodce, č. povolení R 042

Ke stažení

Plnomocenstvo