image-uvod.jpg, 213kB

Kontakty Česká republika

Kontaktní údaje

  KULHÁNEK Legal Consulting
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
Česká republika
budova AZ TOWER, 21. patro

  +420 545 215 952
  advokat@kulhanek.cz

Fakturační údaje

  JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát

Pražákova 1008/69
639 00 Brno
Česká republika

IČ: 45919470
DIČ: CZ7304283228

Registrační údaje

  Česká advokátní komora č. 8780

  Ministerstvo spravedlnosti ČR
rozhodce, č. osvědčení 538

Ke stažení

  Plná moc

Kontakty Slovensko

Kontaktní údaje

  KULHÁNEK Legal Consulting
Hlavné námestie 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika
 

  +421 948 803 002
  andrej.gundel@rsvb.sk

Fakturační údaje

  JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát

Hlavné námestie 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČ: 42263778
DIČ: 3021213327

Registrační údaje

  Slovenská advokátska komora č. 7045

  Ministerstvo spravodlivosti SR
rozhodce, č. povolení R 042

Ke stažení

  Plnomocenstvo