JUDr. Lucie Jamborová

Lucie patří k původním členům advokátní kanceláře, když zde začínala ještě jako studentka právnické fakulty.  

Zabývá se občanským právem, specializuje se především na spornou agendu a právo smluvní. Ráda se věnuje problematice práva pracovního.

Lucie je zapsána jako advokátka u České advokátní komory, je registrována jako rozhodce pro spotřebitelské spory v seznamu Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Přímý kontakt:    lucie.jamborova@kulhanek.cz