image-uvod.jpg, 213kB

Kontakty Česká republika

Kontaktní údaje

  KULHÁNEK Legal Consulting
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
Česká republika
budova AZ TOWER, 21. patro

  +420 545 215 952
  advokat@kulhanek.cz

Fakturační údaje

  JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát

Pražákova 1008/69
639 00 Brno
Česká republika

IČ: 45919470
DIČ: CZ7304283228

Registrační údaje

  Česká advokátní komora č. 8780

  Ministerstvo spravedlnosti ČR
rozhodce, č. osvědčení 538

Ke stažení

  Plná moc

Kontakty Slovensko

Kontaktní údaje

  KULHÁNEK Legal Consulting
Ventúrska 14
811 01 Bratislava
Slovenská republika
 

  +421 948 803 002
  andrej.gundel@rsvb.sk

Fakturační údaje

  JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát

Ventúrska 14
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČ: 42263778
DIČ: 3021213327

Registrační údaje

  Slovenská advokátska komora č. 7045

  Ministerstvo spravodlivosti SR
rozhodce, č. povolení R 042

Ke stažení

  Plnomocenstvo